مراکز بینایی سنجی در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
بینایی سنجی نوشین ثباتی ۳۲۲۰۸۷۳۰ بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان نارنج/ طبقه تحتانی عینک پارسیان
بینایی سنجی پریسا مهدی پور ثانی ۳۲۲۵۷۷۷۹ بابل/ میدان کشوری/ طبقه فوقانی/ پاساژ تفرشی
بینایی سنجی فاطمه  پوراحمدی بابل/ میدان کشوری/ نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی
بینایی سنجی سید علی مصطفی نژاد
بینایی سنجی زهرا تنکابنی

تاریخ بروزرسانی: ۲۲-۱۱-۹۷