مراکز میزبانی وب در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شرکت فکر پرداز شمال ۳۲۱۹۲۰۸۳ بابل/ خیابان مدرس/ مجتمع تجاری عطر زیستان /بلوک F /طبقه دوم/ واحد ۳۵۶
میزبان داده ویونا ۳۲۳۱۴۶۳۰ بابل/ میدان جهاد/ مجتمع مهندسین/ طبقه سوم/ واحد ۳۰۱
ویونا هاست ۳۲۴۷۶۲۷۶ بابل/ میدان جهاد/ مجتمع مهندسین/ طبقه چهارم/ واحد ۴۰۱

 

تاریخ بروزرسانی: ۲۷-۴-۹۷