مراکز کافی نت در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کافی نت مکث مهیار ابراهیم نژاد گرجی ۳۲۲۰۷۱۳۹ بابل/ خیابان مدرس / کوچه شش دری
کافی نت فرهنگ مهدی بابایی ۳۲۲۲۸۵۵۰ بابل/ چهار راه فرهنگ/ بعد از بیمارستان یحیی نژاد