دکترشاهین کلانتری بنگر شهرداربابل از ایجاد اتاق فکر در رشته های مختلف و کاربردی جهت ارائه خدمات بهتر برای شهروندان در شهرداری بابل خبرداد.

اتاق فکر در شهرداری بابلشهردار بابل گفت: مبنای بنده در مدیریت شهرداری این است که متخصصین در جایگاه خود باشند تا رویکرد و عملکرد بسیار مناسبی جهت خدمت به شهروندان در حوزه های مختلف صورت پذیرد.

دکترشاهین کلانتری بنگر از ایجاد اتاق فکر در رشته های مختلف و کاربردی جهت ارائه خدمات بهتر برای شهروندان در شهرداری بابل خبرداد.

 وی افزود: هدف از ایجاد اتاق فکر این است که ساختار سازمانی در شهرداری بابل درست شود و سازمان پویایی تشکیل شده و از کارکنان مربوطه خواست تا مغز متفکر سازمان هوشمند شهرداری باشند و بهترین موضوع  و بهترین خواسته از آن خارج شده و اجرایی گردد.

شهردار بابل از مدیران مربوطه خواست تا شاخص کل و زیر شاخصه ها با توجه به ارزیابی و نمرات کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد و عملکرد مناسبی در حوزه مربوطه جهت خدمت به شهروندان ارائه شود.

اخبار شهرستان بابل را از ” صدای بابل” دنبال کنید.