اگر می خواهید سرنخ ها و فرصت های شما به مشتریان خوب برایتان تبدیل شوند راه اصلی آن پیگیری، پیگیری و پیگیری است.

 

بابل بازار- پیگیری پیگیری پیگیری

 

بابت تاخیر عذرخواهی کنید

پیگیری های شما باید دقیق، سریع و منظم باشد. اگر به مشتری گفته اید که فردا ساعت ۱۰ با او تماس خواهید گرفت، فردا ساعت ۱۰ با اون تماس بگیرید، ۱۰ و ۵ دقیقه نه، دقیقا ۱۰.

گاها دیده می شود افراد در محل کارشان حضور ندارند و وقتی مشتری که جلوی درب فروشگاه یا مغازه حضور دارد و با فروشنده تماس می گیرید در جواب می شوند که مثلا ۱۰ دقیقه دیگر در دفتر حضور دارد اما مشتری دقایقی بیشتر منتظر می ماند و نهایتا با عصبانیت و نا رضایتی از آنجا می رود و قطعا هیچوقت هم به آنجا مراجعه نمی کند.

اگر به او قول داده اید که تا ۱۰ دقیقه دیگر برایش پیش فاکتور می فرستید، این کار را انجام دهید. اگر مشکلی در ارسال پیش آمده، تماس بگیرید و از او عذرخواهی کنید.

 

سریع پاسخ مشتری را بدهید

اگر با او ساعت ۱۴ جلسه دارید، دقیقا ساعت ۱۴ زنگ دفترش را بزنید، نه زودتر و نه دیرتر.

اگر شما در زمانِ درست پیگیری نکنید، احتمال اینکه مشتری را از دست دهید زیاد است! خیلی ساده است. فرض کنید مشتری با شما و چند شرکت رقیبِ شما تماس گرفته و تقاضای پیش فاکتور کرده است. اگر شما سریعتر از همه پیش فاکتور ارسال کنید و مشتری را پیگیری کنید، شما به فروش نزدیکترید.

 

اصل مهم فروشندگی

پس این اصل مهم را فراموش نکنید:

فروش از پیگیری، پیگیری و پیگیری درست حاصل می شود