مراکز ساخت تابلو و نئون در شهرستان بابل

 

*درج اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
پارس گرافیک مومنی بابل/ خیابان طالقانی/ مجتمع امیر/ طبقه دوم
 نئون سعید سعید ضرابی ۳۲۳۹۸۹۷۲ بابل/ کمربندی غربی/ بعد از مبلمان مرکزی / بین توحید ۵۵ و ۵۳
چاپ و تبلیغات طلوع عیسی کاظمی ۳۲۲۷۱۹۶۳ بابل/ سرپل محمدحسن خان/ ابتدای پل حبیبی