مراکز ارائه پنل پیامکی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شاناکو ۳۲۲۰۸۷۳۹ بابل/ چهارراه شهربانی/ ساختمان جنب جهاد دانشگاهی
ویونا هاست ۳۲۴۷۶۲۷۶ بابل/ میدان جهاد/ مجتمع مهندسین/ طبقه چهارم/ واحد ۴۰۱
سامانه پیامک ترز حسین زاده ۳۲۲۶۸۳۴۹ بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ ساختمان اسکان/ طبقه ۴
پارس سیستم ابوالفضلی ۳۲۲۶۱۶۸۸ بابل/ میدان کشوری/ پاساژ مرجان/ واحد ۶