پزشکان متخصص کلیه و مجاری ادراری در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر ارسلان رمجی ۳۲۱۹۹۴۲۲ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ ساختمان پزشکان مرکزی بابل/ طبقه ۳
دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان جهانیان
دکتر حمید شافی
دکتر علی اکبر کسائیان
دکتر اباذر اکبرزاده پاشا