زمینه های فعالیت:

صدور انواع بیمه نامه های :

ثالث و بدنه اتومبیل به صورت نقد و اقساط

* آتش سوزی مسکونی، صنعتی و غیر صنعتی

* مسئولیت

* درمانی گروهی

* عمر و حوادث 

* عمر و پس انداز

اطلاعات تماس:

مدیریت:

یاسمن متقی طبرستانی

شماره های تماس:

0936-511-2439

ساعت های کاری:

آدرس:

امیرکلا