پزشکان متخصص زنان و زایمان در شهرستان بابل

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر شهرزاد مدانلو بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان فارابی
دکتر آسیه خدامی بابل/ چهار راه فرهنگ/ جنب داروخانه اتحاد/ ساختمان نارنج/ طبقه ۲
دکتر شهلا یزدانی بابل/ خیابان مدرس/ روبروی بیمارستان یحیی نژاد/ ساختمان کیان/ طبقه ۵
دکتر مهتاب زینال زاده بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان جهانیان/ طبقه ۳
دکتر زینب پهلوان بابل/ خیابان مدرس/ ساختمان جهانیان/ طبقه ۳
دکتر شهناز برات بابل/ خیابان مدرس/ چهارراه فرهنگ/ آزمایشگاه پاستور / طبقه ۴
دکتر ناهید میرحسینی بابل/ خیابان مدرس/ روبروی زایشگاه بیمارستان یحیی نژاد/ کوچه خورشید ۹
دکتر پرویز خوشبخت بابل/ خیابان مدرس/ میدان باغ فردوس/  روبروی بیمارستان بابل کلینیک
دکتر صدیقه اسمعیل زاده بابل/ بعد از بیمارستان مهرگان/ میدان امام علی(ع)/ شهرک دانش/ نبش دانش ۱
دکتر زهرا حسن زاده بابل/ میدان کشوری/ سرداران ۴/ ساختمان پزشکان مهر/ طبقه ۳
دکتر معصومه نیکزاد بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ کوچه دانش ۴/ مجتمع پزشکی پرتو
دکتر صدیقه نجف راد بابل/ میدان کشوری/ ساختمان پزشکان آزاد
دکتر راضیه خزایی بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان شفا/ طبقه۲
دکتر مهسا اسمعیل پور بابل/ میدان کشوری/ نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی/ مجتمع پزشکی پارس/ طبقه ۲
دکتر سیده زهرا سیف الله پور بابل/ میدان کشوری/ ساختمان باران/ طبقه ۱
دکتر حسنجانی روشن بابل
دکتر سارا بصیرت بابل
خانم دکتر میترا لطفی مرزناکی بابل

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :