در صفحه اینستاگرام سایت ” بابل بازار” صفحه ای با عنوان ” پرسش و پاسخ ”  راه اندازی کردیم که سوالی با موضوع آزاد مطرح و به صورت پست به اشتراک گذاشته می شود و افرادی که در زمینه موضوع سوال اطلاعاتی دارند می توانند در زیر همان پست پاسخ دهند. و درنهایت در زیر پست اسم و شغل خود و نیز آدرس صفحه اینستاگرامی خود را نیز درج نمایند.

این طرح پنج شنبه های هر هفته در صفحه اینستاگرام سایت اجرا می شود.

برای شرکت در این طرح به صفحه اینستاگرام سایت به آدرس: instagram.com/babolbazarir مراجعه فرمایید.